เสาโครงถักลอยตัว (Self Support Tower) (ไม่มีสลิงยึด)

เสาโครงถักลอยตัว (Self Support Tower) (ไม่มีสลิงยึด)