เสาโครงถักโยงลวดสลิง (Guyed Mast Tower) สูง 60 เมตร

เสาโครงถักโยงลวดสลิง (Guyed Mast Tower) สูง 60 เมตร