เสาโครงถักโยงลวดสลิง (Guyed Mast Tower) สูง 21 - 27 เมตร

เสาโครงถักโยงลวดสลิง (Guyed Mast Tower) สูง 21 – 27 เมตร