เสาโครงถักโยงลวดสลิง (Guyed Mast Tower) สูง 30 - 39 เมตร

เสาโครงถักโยงลวดสลิง (Guyed Mast Tower) สูง 30 – 39 เมตร